Találmányok

Az alábbi oldalon Hollósi Ferenc életútjához köthető ötletei és találmányai jelennek meg. A munkássága gyermekkorától egészen napjainkig tart.

Gyermekkor

Voltmérő; 12 évesen, két zsilett pengét közepén egyiket áttolva a másikon, azt parafával rögzítve, a függőleges részre egy szalmaszál került, egy drótkampóra függesztve, és az alatta lévő tekercsbe áramot vezetve, működött a voltmérő.

Villanymotor; konzervdoboz lemezét használva abból többrétegű kétpólusú fogórészt kialakítva arra szigetelést és tekercset készítve a csúszó forgóérintkezőkön keresztül áramot vezetett bele elemről és a hasonlóképpen készített állórészben működött a forgórész. Édesanyja pedig rendszeresen csodálkozott, miért is életlen az olló… 🙂

Felnőttkor

A Magyar Optikai Művekben dolgozott 1955-től, 18 éven keresztül, számtalan újítás, új konstrukciók létrehozása, saját tervek készültek. Ebből kiemelkedő az ultraviola egysugaras spektrofotométer, amely születésekor egy nagyságrenddel pontosabb volt, mit a hasonló legjobb nyugati gépek. Vállalkozási munkáihoz, ha szükséges volt, saját maga által tervezett gépeket épített. Kettő ilyen gépe magyar szabadalmat és európai szabadalmat kapott. Üzemében is saját tervezésű és fejlesztésű nagy precizitású gépekkel dolgoznak. Élete során többször alkotott új otthont, és szakmájától függetlenül, több házat tervezett és kivitelezett.

Szabadalmai:

1971.12.18. Eljárás és berendezés spektrállámpák begyújtására, elsősorban fotométerekhez. Lajstromszám: 163452. „A berendezés alkalmas folyadékba átvitt anyagok vizsgálatára, színképelemzéssel. A találmány létrejöttekor ez a berendezés egy nagyságrenddel pontosabban és érzékenyebben mért, mint a hasonló színképelemző berendezések. A Magyar Optikai Művek gyártotta, és a világ sok országába szállította a műszert.”

Szabadalom 1971 Spektrofotométer 001

1985.01.14. Miniatűr szívhang érzékelő és ellenőrző berendezés. Bejelentés száma: 1985.01.14. / 867 Hollósi Ferenc: “A találmány szerinti berendezést azért alkottam meg, hogy az érintettek a karjukon hordják karóra helyett. Alkalmasnak terveztem arra, hogy az egyénre jellemző szívhangot a csuklónál érzékelje, amit a következő szívdobbanás kitöröl, de ha annak jelalakja eltér a normálistól, akkor hangjelzéssel figyelmeztesse a bajra a karóra viselőjét, hogy sürgősen forduljon orvoshoz. A találmány szerinti berendezést akkor Magyarországon nem lehetett gyártani. Két év múlva jelentek meg a világon a karórában működő szívhang érzékelők. De ezek nem diagnosztizáltak.”

 

1985.01.29. Szemcseszóró berendezés és ilyen berendezéshez tartozó adagolócsap. Magyar szabadalom: Lajstromszám: 191.769. Európa szabadalom:   PCT/HU85/00077. “Szemcseszóró berendezéseket a világ sok országában gyártanak, a szabadalom tárgyát képező, elsősorban kültéren alkalmas szemcseszóró gép, melyet Hollósi Ferenc tervezett, gyártatott és értékesített, távolról, a kezelő által szabályozható szemcsemennyiség állító rugalmas csapot szabadalmaztatott. Ez a szabályzó rendszer a dugulást is el tudta hárítani távolról, a kezelő által.”

1990.03.23. Szemcseszóró berendezés. Magyar szabadalom –  Lajstromszám:206847. Európa szabadalom – PCT/HU85/0077. „Ez a szemcseszóró berendezés elsősorban beltérre alkalmas, szekrényes gép,olyan módon, hogy a benne lévő szemcséből folyamatosan szűrővel osztályozva kiszívja a nagyon apró szemcséket, amelyek a munkateret porossá, homályossá teszik a még használható szemcsék visszahullanak. A gépkezelő általi betekintő ablak átláthatósága rendkívül fontos, ezért a találmányban a gép jobb oldalán porszűrővel eltakart levegő beengedő nyílást alkalmaztam, amely a beáramló levegővel elsodorja a betekintő nyílás elől a port.”

2001.10.25. Találmányi bejelentés Isolator címen. Hollósi Ferenc: “Isolator berendezés, amelyet állami felkérésre találtam ki és hoztam létre. Az általam kitalált és megalkotott berendezés alkalmas arra, hogy a postai küldeményeket belehelyezzük, majd légmentesen lezárjuk. A tetején lévő törhetetlen üvegű ablakon keresztül látjuk a benne lévő borítékokat, az oldalán lévő tökéletesen zártan rögzített gumikesztyűkbe benyúlva a benne lévő borítékokat kinyithatjuk. Ha valamelyik borítékban fehér port vagy más hasonló veszélyes anyagot találunk, akkor a kezelő a kezét kihúzza a kesztyűkből, és a berendezést a fogantyúinál megfogva, zárt állapotban lehet szállítani az ártalmatlanítóba. A berendezést sok helyen ma is használják. 2001 szeptember 11-én Amerikában, New Yorkban a terroristák repülőgépekkel romba döntöttek felhőkarcolókat, és a Földön különböző kormányhivatalokba leveleket juttattak, amelyekben fehér por volt. A por halálos betegséget okozó Antrax vírust tartalmazott.”

 

Az új nyugdíjasok és saját érdekében

A  nyugdíj intézetet beperelte, mivel egy megszűnt cégében eltöltött idejét 4 évet nulla bérrel osztó tényezőnek számította be, a Nyugdíj Intézet ezzel csökkentve kiszámított nyugdíját. A Nyugdíj Intézet arra hivatkozva, hogy a cég minden járulékot befizetett a bértömeg után, de az iratőrzésre kötelezett nyugdíjbiztosító elveszítette H.F. egyéni havi bérjelentőjét!? Az, hogy irat elvész, megszűnt cégek után sajnos előfordul. De  Hollósi Ferencnek eszébe jutott, hogy minden évben Szja bevallást adott be az APEH-nek, amely tartalmazta az abban az évben mennyi munkabért kapott és az utána mennyi járulékot fizetett. A vitatott időről szóló szja bevallását perében bizonyítékként a bíróság elé tárta mint felperes. A per 5 évig tartott H.F. egyedül képviselte önmagát. Az ügy a legfelsőbb bíróságot is megjárta.

 A per győzelemmel zárult ezután a nyugdíjbiztosító köteles elfogadni az adóhivataltól beszerzett szja bevallást bizonyítékként, ha másképp nem tudják igazolni a hiányzó munkaviszonyban eltöltött időt. A szakjogászok szerint ezzel 10-12000 új nyugdíjasnak lehet több nyugdíja, ezt a jó érzést nem veheti el senki.

Újszerű pólusraállás: MÉRVE KÖNNYEBB

Mint ismert, a mechanika fenti, pontos beállításához a rektaszcenziós, azaz óratengely pozícióját kell horizontális (vízszintes, azaz azimut) és vertikális (függőleges, azaz magassági) irányokban minél pontosabban beállítani úgy, hogy az a Föld forgástengelyével párhuzamosan álljon. Nagyon precíz beállításhoz az óratengelynek valójában az égi északi pólusnak a légkör torzítása miatti refraktált, azaz megtört irányába kell mutatnia. Ez kissé eltér a fent említett párhuzamostól, de ennek eredményeképpen a légköri refrakció pozíciót módosító hatását (eltolását) javítja a teljes égbolt átlagában.

A fenti – refraktált – pólus beállítását ún. King-féle pólusfotóval tudjuk ellenőrizni és beállítani.

A fenti beállítás során előbb durvább csavar mozdításokkal, majd a pólushoz közeledve egyre finomabb lépésekben kell a mechanika releváns állító csavarjait elfordítani. Ezen csavar-állításokat magam is becsült módon hajtottam végre, azaz – bár tudtam, hogy milyen irányban kell fordítani az állító csavaron, de – az elfordítás mértékét csak becsülni tudtam, s ezen csak rontott az állító csavarok meglehetősen nagy menetemelkedése, ami kis mozdításra is nagy ugrásokkal módosította a pólus-helyzetet. Jó lett volna finom-menetes csavarokat alkalmazni ezeken a helyeken, de túl nagy vesződséggel és időkieséssel járt volna egy új állító-mechanizmus elkészíttetése, ezért más megoldást kellett kitalálnom.
A leírtak miatt arra gondoltam, hogy ha már elég finoman nem tudtam mozgatni a csavarokat, legalább mérni tudjam pontosan, hogy mennyit állítok a pólushelyzeten az adott lépésben, a csavar elfordításával. Ez azért fontos, mert nagyon nem mindegy, hogy 3, 8 vagy 25 King-fotót (ami darabonként 10-20 percet is jelenthet már a pólus-közeli helyzetben) kell készíteni a pontos beállításhoz.

A feladat tehát az állító csavarok rendkívül finom elfordításának minél precízebb mérése. Mivel forgó mozgást kell érzékelni, ezért a csavar forgó részére mutatót illetve az álló részére mérőskálát szereltem egy mérőszalag képében. A megoldásban a mutató rádiuszának hossza meghatározó, hiszen a sugárral arányos pontosság-növekedést lehet elérni. A rögzített skála alkalmazásával a csavar mindkét irányú relatív elmozdulását pontosan és hiszterézis-mentesen lehet mérni, s így a pólus-helyzet megváltozásával (amit a King-fotó mutat) arányba állítható. Ebből extrapolálható volt a következő állítás mértéke, ami a teljes beállítási folyamatot nagymértékben lerövidítette.

A magasság (Alt) állítás mérése

A horizontális (Azimut) beállítás mérése (bal oldalról)

A horizontális (Azimut) beállítás mérése (jobb oldalról)